zirəklik : is. Bacarıq, əlindən iş gəlmə,cəldlik, çeviklik, diribaşlıq. Uşağın zirəkliyi.– [Nəbi] öz zirəklik və qoçaqlığı ilə Şuşaqalasında məşhurlaşır. “Qaçaq Nəbi”. Altı ilərzində Budaq oxudu, tərbiyələndi. Gözəl əxlaqı,pak və səmimi ürəyi, həddən artıq zirəkliyivə qabiliyyəti onu müəllimlərə və həm dəyoldaşlarına çox sevdirdi. Ə.Vəliyev. _ Zirəklikgöstərmək – cəld hərəkət etməklə,tədbir görməklə bir şeyi o birilərindən dahatez əldə etmək; qabaqlamaq. Qoca Firuz bugün .. zirəklik göstərib. Ə.Məmmədxanlı.

Bir Cevap Yazın