zıqqıldama : “Zıqqıldamaq”dan f.is.

Bir Cevap Yazın