zingildətmək : icb.

  • Zingildəməyəməcbur etmək, zingildəməsinə səbəb olmaq.İti vurub zingildətdi
  • Zınqıldatmaq.
  • Bir Cevap Yazın