zındıq : is. [ər.] Əsil mənası zərdüşti (kafir,dinsiz) olub, canlı dildə söyüş məqamındaişlənir. [Əhməd:] ..Bu zındıq oğlu zındıqdır ki,ondan bir tük də çəkmək olmayır. N.Vəzirov.

Bir Cevap Yazın