ziltəng : is. Atın dal tərəfindən belinəçəkilən ip, toqqa, örkən. Koroğlu Qıratın ziltənginibərkitdi. “Koroğlu”.

Bir Cevap Yazın