zibillənmək : f.

  • Zibilli olmaq, zibiləbatmaq, bir şeyin içində çoxlu zibil yığılmaq.Həyət lap zibillənibdir. Hovuz yamanzibillənib
  • İçərisinə bir şey düşmək nəticəsindəxarab olmaq, korlanmaq, tutulmaq. Su borusuzibillənmişdir.
  • Bir Cevap Yazın