zeytun : is. [ər.] Zeytunkimilər fəsiləsindənbitki cinsi. Meyvəsindən yeyinti sənayesindəvə texnikada işlədilən yağ alınır.Abşeronda zeytun yaxşı yetişir. Zeytun 5-12metrə qədər hündürlükdə, yarpağı bozumtulyaşılrəngli, həmişəyaşıl ağacdır. H.Qədirov.

Bir Cevap Yazın