zenít : [fr. əsli ər.] astr.

  • Göyün, başüstündəki ən uca xəyali nöqtəsi. Günəş heçvaxt qütblərdə zenitdə durmur, əksinə, ekvatorboyunca Günəş həmişə zenitdə dayanır
  • məc. Ən yüksək dərəcə, ən yüksəknöqtə, zirvə. Günəş qalxanda zenitə; az qalırbir ovuc içində; kölgəmiz də itə. R.Rza.◊ Zenit topu – uçan təyyarələri vurmaqüçün xüsusi top. Zenit toplarından atəş açıldı.– Ağız-ağıza vermiş zenit topları aramsızcasınagöylərə açılırdı. S.Rəhimov. ..Gəmi(nin) göyərtəsində də zenit topları var idi.Ə.Əbülhəsən.
  • Bir Cevap Yazın