zémstvo : is. [rus.] tar. İnqilabdan qabaqkıRusiyada: tərkibi əsasən zadəganburjuanümayəndələrindən ibarət olan məhdudhüquqlu yerli idarə. Zemstvo idarələri.Zemstvo yığıncağı. Zemstvo hakimi. – Sonramüəllim, zemstvo və hökumət məktəblərinənisbətən bu məktəbdə oxuyan şagirdlərin yazıləvazimatı ilə daha yaxşı təmin olunmasındandanışdı. Çexovdan.

Bir Cevap Yazın