zeh : is. [fars.]

  • Yay kirişi. Kamanın zehi
  • Paltar və s.-nin qırağına tikilən qaytan,köbə, haşiyə. Paltarın kənarına zeh tikmək.// Səhifənin ətrafına çəkilən haşiyə, cizgi.Kitabın vərəqinə zeh çəkilir. // Pəncərənin,divarın kənarına vurulan və ya çəkilən haşiyə.Qapının zehi. – Xanım Balacayeva ərini indicəorada, Saçlı ilə bir yerdə zənn edərək,qüvvətli bir təpik çaldı. Qapı divarın zehinədəyib səsləndi. S.Rəhimov.
  • Bir Cevap Yazın