zaye : [ər.] klas. bax zay. _Zaye etmək(eyləmək) – bax zay etmək (eləmək)(“zay”da). Vəchindəki bənzər ay olar zaye;Verdilər ömrümü, ay olar zaye. M.P.Vaqif.[Molla İbrahimxəlil:] Mən sizə yaxşılıq etməkfikrindəyəm, siz mənim əməyimi və cəfamızaye etmək fikrindəsiniz! M.F.Axundzadə.Yıxdın evimi, eylədin övladımı zaye; İş keçdiməhəldən. M.Ə.Sabir. Zaye olmaq – b a xzay olmaq (“zay”da). Hala ki, xəsarət olduvaqe; Sərmayələrin tamam zaye. Füzuli.

Bir Cevap Yazın