zavod : [rus.] İri sənaye müəssisəsi. Şəkərzavodu. Metallurgiya zavodu. Şüşə zavodu.Kənd təsərrüfatı maşınları zavodu. Zavod bacası.– Eldarın fikrinə görə, fabrik, zavodlardavə istehsalatda faydalı bir surətdə çalışa bilməküçün qadınların savadı, yüksək təhsiliolmalı imiş. S.Hüseyn. Hər gün səhərdən axşamakimi zavod borularından burula-burulaqalxaraq, bozumtul Bakı səmasını qaraldanqatı tüstülərdən əsər-əlamət belə görünmürdü.M.Hüseyn.◊ At zavodu – b a x at.

Bir Cevap Yazın