zaviyənişinlik : is.

  • köhn. din.
  • Zaviyədə(2-ci mənada) oturub ibadətlə məşğulolma; münzəvilik
  • məc. Tənha yerdə oturub dışarı çıxmama.
  • Bir Cevap Yazın