zaviyənişin : is. [ər. zaviyə və fars….nişin]

  • köhn. din. Zaviyədə (2-ci mənada)oturub ibadətlə məşğul olan adam; münzəvi
  • məc. Tənha yerdə oturub dışarı çıxmayanadam haqqında. O, lap zaviyənişin olub.
  • Bir Cevap Yazın