zavalsız : sif. Məhv olmaz, yox olmayan,zail olmayan; davamlı, dayanıqlı, daimi, həmişəyaşayan. // Zərf mənasında. Cəlladlarınbaşı zavalsız qalmayaca

Bir Cevap Yazın