zati : zərf [ər.] klas.

  • Zatında, əslində,bünövrəsində olan; anadangəlmə, fitri. Zatixasiyyət
  • B a x zatən.
  • Bir Cevap Yazın