zati-ali : is. [ər.] köhn. Yüksək rütbəlişəxslərə müraciət etdikdə və ya onların haqqındadanışdıqda hörmət məqamında işlənənifadə (çox zaman cəmdə işlənir).

Bir Cevap Yazın