zatən : zərf [ər.]

  • Təbii olaraq, əslində,fitrətən, həqiqətdə, həddi-zatında olaraq.Zatən muzdurların bədənləri davamlı, ruhlarıqüvvətli olur. S.M.Qənizadə. Zatən qüruba dabir şey qalmamışdı. S.Hüseyn. Zatən Dilbərson zamanlar tez-tez xəstələnirdi. C.Cabbarlı
  • ara söz mənasında. Daha doğrusu, əslinəbaxanda, əslində. Zatən, o haqlıdır. Zatən,deyəcək sözüm də yoxdur. – Zeynal səbəbinisöyləyə bilməyəcəkdi. Zatən, buna lüzum dayox idi. S.Hüseyn. Qurbanqulu həmişə xalqınxeyirxahı hesab olunardı. Zatən də beləidi. T.Ş.Simurq. Buradakıların hamısı, zatən,həbəşi vəhşi zənn edərək ondan başqa birhərəkət də ummurdular. Çəmənzəminli.
  • Bir Cevap Yazın