zarafatyana : zərf və sif. Zarafat yoluilə, ciddi olmayaraq. Zarafatyana söhbət.– Hətta hesab müəllimi məsələləri taxtadahəll edəndən sonra, zarafatyana üzünü onaçevirər, soruşardı: – Yaqub, necədir, etirazınyoxdur ki? Mir Cəlal. Salehin görkəmivə işi Qorxmaza o qədər xoş gəlmişdi ki, budəqiqəcə onunla şirin söhbət etməyi qət edibzarafatyana bir şəkildə soruşdu. Ə.Vəliyev.Daşdəmir əmi zarafatyana öskürdü və bığlarınıeşməyə başladı. M.Rzaquluzadə.

Bir Cevap Yazın