zar-zar : zar-zar ağlamaq (zarıldamaq)– səslə, zarıltı ilə ağlamaq, fəğan etmək.Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada; Nədərdin var ki, zar-zar ağlarsan? M.P.Vaqif.Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!M.Ə.Sabir; // yanıqlı-yanıqlı, həzin-həzinağlamaq, inləmək. Xədicə .. uşaqlarını bağrınabasıb zar-zar ağladı. S.S.Axundov.Muzdur bu işləri təftiş edib, o payədə mütəəssirləşdiki, uşaq kimi zar-zar ağlamağabaşladı. S.M.Qənizadə. Bülbül zar-zar ağlarçəməndən ayrı. S.Rüstəm.

Bir Cevap Yazın