zar₂ : is.

  • Bədənin bəzi üzvlərini daxildənbürüyən incə nazik pərdə. Bu sözləri eləyanıq bir səslə, miskin bir tövrlə söylədi ki,qulaqlarımın zarında hiss etdiyim sızıdan bütünvücudum titrədi. A.Şaiq
  • Bəzi meyvələrin nazik iç qabığı (pərdəsi).Nar zarı. Portağal zarı.
  • Bir Cevap Yazın