zaqs : [rus. Zapisğ aktov qrajdanskoqosostoəniə] İcra Aparatının doğum, ölüm,evlənmə, boşa(n)ma, övladlığa götürməhadisələrini qeyd edən vətəndaşlıq vəziyyətiaktları şöbəsi. Nikahı zaqsda qeyd etdirmək.– Zaqs müdiri ortayaşlı, bozsaqqallı, həlimsimalıbir kişi idi. T.Ş.Simurq. [Zeynalın] fikrindəvardı ki, əvvəlcə bu ayrılmaq məsələsiniöz aralarında həll etsinlər, sonra zaqsagedib bir-birilərindən ayrılsınlar. S.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın