zanqıltı : is. Zəng və metal cisimlərivurduqda onların çıxardığı səs. ..Sağ tərəfdəki“Təzəpir” məscidinin minarəsindən ucalanaxşam əzanının səsi, daha aşağıda sol tərəfdə“qızılı kilsə” adlanan Aleksandr kilsəsininzəng qülləsindən qopan boğuq çan zanqıltılarıvardı… Ə.Məmmədxanlı.

Bir Cevap Yazın