zanbaq : is. [ər.] bot. Soğanaqlı, zəngəoxşar,ətirli çiçək. Ağ zanbaq. Sarı zanbaq.– Açılmış güllər, göy, sarı zanbaqlar; Bir cənnətdirbu gülşən hərtərəfli. A.Səhhət. Gülzarısüslərkən xoş qədəmləri; Boyun bükər bənövşələr,zanbaqlar.. H.Cavid. Zeynəbin laləkimi olan üzü solub ağ zanbağa dönmüşdü.S.S.Axundov.

Bir Cevap Yazın