zalp : [lat.] bax yaylım

  • Zalp atəşi.– Zalp atılan tüfənglərin səsi tikililəri tərpədirdi.Ə.Vəliyev.

  • Bir Cevap Yazın