zaid : is. [ər.] köhn.

  • Artan, əlavə edilən…İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid;Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid; Tərğibelə ta kəsbi-həram eyləsin oğlun!..M.Ə.Sabir
  • Qədərindən artıq, lazımsız
  • Riyaziyyatda: üstəgəl işarəsi (+).
  • Bir Cevap Yazın