zahirdə : zərf Üzdə, zahirən, xarici görünüşcə…Bir para cüvəllağı oxumuşlarımızürəkdən gülə-gülə və zahirdə guya ağlayaağlayadəstənin qabağında dolanırdılar.C.Məmmədquluzadə. [Musa kişi] zahirdəbelə işlərə yaxın durmayırdı. Qantəmir. Zahirdəədavət guya soyumuşdu. Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın