zahid : is. [ər.]

  • Dünyanın zövq və nemətlərindənəl çəkib vaxtını ibadətlə keçirəndindar adam. Zahidi-xudbin nə bilsinzövqünü eşq əhlinin; Bir əcəb meydir məhəbbətkim, içən huşyar olur. Füzuli. Pərdeyidameyləmiş zahid ridasın xəlq üçün. Qövsi.İstəyir cənnəti zahid bu qədər hiylə ilə;Əbləhin fikrini gör, dildə təmənnasına bax.S.Ə.Şirvani
  • məc. Cəmiyyətdən, insanlardan qaçaraqqapalı həyat keçirən adam haqqında. Zahidolub, heç kəsə qarışmaz.
  • Bir Cevap Yazın