zahı : is. [fars.] Yenicə doğmuş qadın.[Cəbrayıl bəy:] Onda ayrı evə keçək, yaxşıdeyil, zahının yanında oturmayaq. “QaçaqNəbi”. Səhərisi yenə mamaça gələr, zahıyabaxıb lazımi tapşırıq və dərmanlar verər,şişi-zadı yığıb evdən tullardı. H.Sarabski.// Sif. mənasında. İndi zahı qadını cana vəqüvvətə gətirmək üçün yemək tapmaq, evi qızdırmaqlazım idi. Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın