zağ₃ : is. [fars.] klas. Qara qarğa. [AşıqHüseyn:] Hüseyn düşsə cananından uzağa;Şeyda bülbül tənə vurar o zağa… Aşıq Hüseyn.Əgər dünyada insan və ədalət olsa idi,tərlan yerində zağ oturmaz idi. Ə.Haqverdiyev.// məc. Qara, qaralıq mənasında. Bülbül,sənin işin qandır; Aşıqlar sənə mehmandır;Tamam cəsədin əlvandır; Sinən altızağı, bülbül. (Qoşma).

Bir Cevap Yazın