zadəganlıq : is.

  • Əsilzadəlik, əyanlıq,kübarlıq, aristokratlıq
  • məc. Nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət.
  • Bir Cevap Yazın