zadəgan : top. [fars.] Hakim sinfin yüksəkkübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya…Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqamalmaq istəyən zadəgan qadınların görübistədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinədəvət etməsini Fəxrəddin hələ Gəncədə ikəneşitmişdi. M.S.Ordubadi.

Bir Cevap Yazın