zadə : is. [fars.] klas. Oğul, övlad. Duruyoroxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini.M.Hadi….zadə [fars.] Əsil mənası “doğulmuş, törəmiş”olub: 1) adətən isimlərə qoşularaq onlarınəslini, kimdən törədiyini, nəslini bildirir;məs.: şahzadə (şah nəslindən olan), bəyzadə(bəy nəslindən olan), əsilzadə (zadəgan nəslinəmənsub); 2) xüsusi isimlərə qoşularaqfamiliya düzəldilir; məs.: Əlizadə, Rəhimzadə,Məmmədzadə.

Bir Cevap Yazın