zabit : is. [ər.] Ordu və donanmada komandaheyətinə mənsub şəxs. Zabit rütbəsi.Zabitlər klubu. – Axırımcı teleqraf xəbərlərindənaşkar olur ki, Trablisdə osmanlı zabiti vəəsgəri tələf olubdur. C.Məmmədquluzadə.[Sona:] Ancaq bizim başımızda bir zabit getməmişdir.H.Nəzərli. Zabit papirosunu yandıraraq:– Gətirin qəhrəmanı! – dedi. R.Rza.

Bir Cevap Yazın