zabitəli : sif. Zabitəsi olan, nizam vəintizam tələb edən, çox ciddi və tələbkarolan, nüfuz və təsir gücünə malik olan. Zabitəliadam. Zabitəli müəllim. Zabitəli müdir.– Zərrintac xanım .. dönüb zabitəli bir əda iləAlagözü çağırdı. S.Rəhimov. Bəlkə, Həpirözünü zabitəli (z.) hiss etdirmək üçün qəzəbləgəlirdi? Mir Cəlal. Qız da nə isə başqa milisişçilərindən bir az seçilən bu zabitəli oğlanabaxıb gülümsündü. H.Seyidbəyli.

Bir Cevap Yazın