zabitə : is. [ər.]

  • Qayda, qanun, nizam,intizam. [Divanbəyi:] Barı bu işin şükranəsinənizamə tabe olun, əgərçi heç nizamı vəzabitəni anlamırsınız. M.F.Axundzadə
  • Başqalarına nüfuz və təsir etmə, özünəqarşı hörmət oyandırma qabiliyyəti; nüfuz,ciddiyyət. Onun heç zabitəsi yoxdur. – GetgedəMüqim bəy Cavanşirin zabitəsi birə yüzartır, o, sürtülüb yağlanan bir qılınc kimi bərqverirdi. S.Rəhimov. Xanpərinin zabitəsi əskilir,inadı azalırdı. Ə.Vəliyev. [Sultan:] ..Bugündən belə mənim qaradinməzliyim, nə dəzabitəm səni çəkindirməməli, əl-qolunu bağlamamalıdır.İ.Hüseynov.
  • Bir Cevap Yazın