zabil : is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə.Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavəetmişdir. Ə.Bədəlbəyli. _ Zabil segahı –Azərbaycan muğamlarından birinin adı.

Bir Cevap Yazın