zəvzəklik : is. Çox danışqanlıq, lağlağılıq,boşboğazlıq, naqqallıq. [Xan:] Bivecdir,əlindən zəvzəklikdən başqa bir şey gəlməz.Çəmənzəminli. Yaman qəzəbləndi bu zəvzəkliyə;Baş həkim Cahangir çıxdı özündən.B.Vahabzadə. _ Zəvzəklik etmək – boşboğazlıqetmək, naqqallıq etmək, boş-boşdanışmaq. Sabah bu arvad gedib orda-burdazəvzəklik edərək Siratın dövlətli tərəfdarı olduğunudanışa bilərdi. Ə.Əbülhəsən.

Bir Cevap Yazın