zəvzəkləşmək : f. Zəvzək olmaq, lağlağıolmaq.

Bir Cevap Yazın