zərbi-dəst : bax zərbdəst. [Əsgər bəy:]Yaxşı, bir özgə dəfə rast gələndə zərbi-dəstinigöstərərsən.. M.F.Axundzadə.

Bir Cevap Yazın