zərbəli₂ : sif.

  • B a x zərbəçi
  • Çox mühüm və təxirəsalınmaz. Zərbəlitapşırıq.
  • Bir Cevap Yazın