zəravənd : is. [fars.] bot. Düz və sarmaşıqgövdəyə malik ot-bitki (kök və yarpaqlarındaolan zəhərli maddələrdən təbabətdəistifadə olunur).

Bir Cevap Yazın