zər₂ : is. [fars.] Sümükdən və s.-dən qayrılanaltıüzlü, üzərində xallar olan oyun daşı(əsasən nərd oyununda istifadə olunur). [Nüşabə:]Söylə, kimsən, haradansan, ey gənc?Oynayırkən, zər atırsan şeş, pənc. A.Şaiq.Nərd yiyəsi sonra papiros qutusundan kağızabükülü zərləri çıxardı. Ə.Əbülhəsən.

Bir Cevap Yazın