zərəndaz : is. [fars.] köhn. Keçmişdətaxçalardan asılan iki qıçalı (şalvara bənzər)zərxara, güllü, xırda bürünc pullarla bəzəklipərdə.

Bir Cevap Yazın