zəqqumlanmaq : qayıd. vulq. Yemək(acıqla deyilir). [Qurbanəli:] Bir əppəkdənzaddanver, zəqqumlanaq. N.Nərimanov.

Bir Cevap Yazın