zəmanə : [ər.]

  • Dövr, zaman. Səni mənəbəxş elədi zəmanə; Yaxşı olan nəsib olmazyamanə. M.V.Vidadi. [Heydər bəy:] Pərvərdigara,bu necə əsrdir, bu necə zəmanədir?Nə at çapmağın qiyməti var, nə tüfəng atmağınhörməti var. M.F.Axundzadə. Bəhramda bir çoxları kimi öz zəmanəsinin oğlu idi.Ə.Vəliyev
  • İndiki zaman, hazırkı vaxt, müasir həyat.Zəmanə adamı (uşağı). – Ziba olduqcazəki, gözüaçıq bir zəmanə qızı idi. S.Hüseyn
  • Bəxt, tale, fələk mənasında. Zəmanəsaldı əcəb möhlətü məlalə məni. X.Natəvan.Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən; Ya bəxtyatıb, ya zəmanə dönübdü. Aşıq Ələsgər.
  • Bir Cevap Yazın