zəiflətmək : f. Zəif salmaq, gücdən salmaq,qüvvədən salmaq, gücünü azaltmaq.// Zəif düşməsinə səbəb olmaq, taqətsiz halagətirmək, üzmək. Xəstəlik onu çox zəiflətmişdir.Doyunca yatmamaq adamı zəiflədibgücdən salır.

Bir Cevap Yazın