zəifcə : sif. Bir qədər zəif. Zəifcə işıq.Zəifcə uşaq. Zəifcə əllər. Pəncərədən zəifcəişıq gəlir.

Bir Cevap Yazın