zəhlətökücü : bax zəhlətökən. [Fərraş]gözlərini yumaraq zəhlətökücü birahənglə sözə başladı. P.Makulu.

Bir Cevap Yazın