zəhərləmək : f.

  • Ağılamaq, zəhərlətəsir etmək, zəhər vermək, zəhər içirmək,zəhər verib öldürmək, zəhərli maddələrləöldürmək, qırmaq. Qazla zəhərləmək. – Qapıdabağlanmış itin səsi çıxmayırdı. Deyəsən,onu casus zəhərləmişdi. M.Hüseyn._ Özünü zəhərləmək – zəhər qəbul edibözünü öldürmək, özünü öldürmək üçün zəhəriçmək. Xanım knyaginyanın gəlməyəcəyinieşidər-eşitməz şkafın yanına yüyürüb özünüzəhərləmək istədi. M.S.Ordubadi. // məc. Acı,zəhərli söz deyərək, qəlbini incitmək, sondərəcə kədərləndirmək, acılamaq
  • Zəhər və ya zəhərli maddə qatmaq.Havanı zəhərləmək. Düşmən quyuların suyunuzəhərlədi
  • Zəhər və yaxud zəhərli maddənin təsiriilə xəstələndirmək, xəstələnməsinə, pozulmasına,xarab olmasına səbəb olmaq. İçki iləbədənini zəhərləmək
  • məc. Korlamaq, xarab etmək, pozmaq,çox pis təsir etmək. Kefini yaman zəhərlədilər.– [Ceyran:] Bu qadın mənim həyatımızəhərləmişdi. S.Hüseyn.
  • Bir Cevap Yazın